Ifeanyi Mogekwu  РDefender

89%

Speed

89%

Accuracy

89%

teamwork

92%

Power